Psychoterapia pary

Terapeuta pracuje z parami zgłaszającymi się m. in. z:

  • trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu
  • problemami w komunikacji
  • doświadczających konfliktów, chcących lepiej zrozumieć swoje funkcjonowanie w związku
Psychoterapia pary
Sesja terapeutyczna trwa 60 minut. Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie.