Psychoterapia rodzinna, dzieci i młodzieży; Terapia pedagogiczna

Aktualności!

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH– odbyte

Wiek dzieci: 6-8 lat
Zapraszam: dzieci nieśmiałe, z trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, prezentujące niską samoocenę, wycofujące się z kontaktów interpersonalnych, odczuwające lęk w sytuacjach społecznych
Cel zajęć: wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, nawiązywanie relacji w bezpiecznych psychologicznie warunkach, rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
Cykl 10 spotkań, (1 spotkanie trwa 60 minut). Zajęcia odbywać się będą w soboty, godzina zostanie uzgodniona z rodzicami dzieci. Początek zajęć: kwiecień 2015 r.
Ważne: przed przyjęciem dziecka do grupy obowiązuje konsultacja z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka. Współpraca rodziców z terapeutą ma duże znaczenia podczas trwania całego cyklu zajęć.

Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna
Terapeuta pracuje z rodzinami zgłaszającymi się m. in. z:

  • problemami wychowawczymi
  • trudnościami emocjonalnymi, konfliktami, objawami psychosomatycznymi mającymi wpływ na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego
  • problemami w rodzinie związanymi z uzależnieniem
  • lub chorobą jednego z członków rodziny

Spotkania odbywają się 2-3 razy w miesiącu. Czas trwania sesji terapeutycznej to 60 minut.

Psychoterapia dzieci i młodzieży odbywa się po konsultacji z rodzicami. Czas trwania jednej sesji oraz częstotliwość spotkań są uzgadniane indywidualnie w zależności od wieku dziecka, rodzaju trudności z jaką zgłasza się klient i innych dodatkowych czynników. Zazwyczaj spotkania odbywają się w tygodniowych lub dwutygodniowych odstępach czasu i trwają od 45 do 50 minut.

terapeuty.