Kwalifikacje, szkolenia

szkolenia w wielkopolskim towarzystwie terapii systemowej:

– Seminaria superwizyjne/ 2009 – aktualnie

–  warsztat szkoleniowy „GRUNT TO KORZENIE“ Gra Generation Code® dla celów diagnostycznych i terapii rodzinnej – warsztat 2022

– Superwizja szkoleniowa – superwizja u siebie samego – warsztat 2017 r.
– Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji – warsztat /
2015 r.
– Praca z traumą w ujęciu narracyjnym – warsztat / 2014 r.
– Terapia lęku w ujęciu systemowym – warsztat / 2012 r.
– Systemowy coaching dla rodziców – warsztat/ 2011 r.
– Rodzina – korzenie i siła, praca z genogramem – doświadczenia własne/ 2010 r.
– Świat moich uczuć – doświadczenia własne/ 2010 r.
– Spadek – praca z zasobami rodziny pochodzenia – doświadczenia własne/ 2010 r.
– Suknia biała – suknia czarna, czyli co nieco z życia kobiet – doświadczenia własne/ 2010 r.
– Bez wczoraj nie byłoby jutra – praca z genogramem – doświadczenia własne/ 2009 r.
– Historie mojego życia – doświadczenia własne/ 2009 r.
– Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej I grupowej (KZ01/2007)
– Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej/2004-2005

inne szkolenia:

– Uniwersytet: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna – aktualnie;

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja/ 2000 r.
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie: pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna/ 2003 r.
– Fundacja Dziecko w Centrum: Specjalistyczne szkolenie z zakresu krzywdzenia emocjonalnego, fizycznego i seksualnego małych dzieci/ 2013
– ODN w Kaliszu, warsztaty: Szkoła dla rodziców i wychowawców/ 2002 r.
– szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. w Fundacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „WYBÓR” w Poznaniu: „Rodzina dysfunkcyjna”; Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA: „Jak pracować z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” cz. I i II i inne
– Konferencja: Terapia i rehabilitacja osób z objawami psychotycznymi – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie/ 2010 r.
– Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: ADHD – rozpoznanie i co dalej? certyfikat 300/2004
oraz inne szkolenia z zakresu pracy psychologiczno – pedagogicznej.

zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy