Cennik

  • Psychoterapia dzieci i młodzieży

Czas trwania: 45-50 min

Koszt: 180 zł

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych 
  • Istnieje możliwość konsultacji online przez Skype’a lub inne dostępne komunikatory. Jeżeli to możliwe preferuję przeplatanie spotkań online sesjami w bezpośrednim kontakcie.

Czas trwania: 50 min
Koszt: 180 zł

  • Psychoterapia rodzinna; praca z diadą (np. rodzic i dziecko; rodzeństwo; para)

Czas trwania: 60 min
Koszt: 220 zł

  • Psychoterapia uzależnień osób dorosłych

Czas trwania: 50 minut

Koszt: 180 zł

  • Trening Umiejętności Społecznych 

Czas trwania: 45 minut

Koszt: 100 zł

  • Konsultacja z rodzicem przed zakwalifikowaniem dziecka do Treningu Umiejętności Społecznych

Czas trwania: 45 minut

Koszt: 120 zł

  • indywidualna terapia pedagogiczna – zajęcia o charakterze kompensacyjnym i/lub terapia ręki

Czas trwania: 45 minut

Koszt: 120 zł

Dane do przelewu:
Nr konta: 28116022020000000392686176