Grupy dla dzieci i młodzieży

Grupy dla dzieci i młodzieży
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH – zakończone

Wiek dzieci: 6-8 lat
Zapraszam: dzieci nieśmiałe, z trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, prezentujące niską samoocenę, wycofujące się z kontaktów interpersonalnych, odczuwające lęk w sytuacjach społecznych
Cel zajęć: wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, nawiązywanie relacji w bezpiecznych psychologicznie warunkach, rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
Cykl 10 spotkań, (1 spotkanie trwa 60 minut). Zajęcia odbywać się będą w soboty, godzina zostanie uzgodniona z rodzicami dzieci. Początek zajęć: kwiecień 2015 r.
Ważne: przed przyjęciem dziecka do grupy obowiązuje konsultacja z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka. Współpraca rodziców z terapeutą ma duże znaczenia podczas trwania całego cyklu zajęć.