Konsultacje

Konsultacje indywidualne oraz rodzinne mają na celu ustalenie optymalnej formy pomocy. Obejmują zazwyczaj od 1 do 3 spotkań z terapeutą.
Konsultacje