Psychoterapia indywidualna

Terapeuta pracuje z osobami zgłaszającymi się m. in. z:

 

  • trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu
  • zaburzeniami psychosomatycznymi
  • częstym odczuwaniem lęku lub innych nieprzyjemnych uczuć, utrudniających funkcjonowanie
  • trudnościami w samodzielnym pokonywaniu naturalnych kryzysów, związanych z etapem rozwoju człowieka
  • brakiem poczucia satysfakcji z własnego życia
  • współuzależnieniem
  • dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
  • gotowością do pracy nad rozwojem osobistym

Częstotliwość spotkań oraz czas trwania są uzgadniane i omawiane indywidualnie z klientem.