Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych / psychoterapia uzależnień osób dorosłych / terapia pedagogiczna

Psychoterapia indywidualna – psycholog, terapeuta pracuje z osobami zgłaszającymi się m. in. z:
  • trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu
  • zaburzeniami psychosomatycznymi
  • częstym odczuwaniem lęku lub innych nieprzyjemnych uczuć, utrudniających funkcjonowanie
  • trudnościami w samodzielnym pokonywaniu naturalnych kryzysów, związanych z etapem rozwoju człowieka
  • brakiem poczucia satysfakcji z własnego życia
  • współuzależnieniem
  • dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
  • gotowością do pracy nad rozwojem osobistym

Częstotliwość spotkań oraz czas trwania są uzgadniane i omawiane indywidualnie z klientem.

Psychoterapia uzależnień osób dorosłych 

  •  prowadzona jest przez Certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii Uzależnień – Panią Honoratę Umińską

Więcej na temat kwalifikacji i doświadczenia terapeuty można przeczytać w zakładce „Zespół”. 

Terapia pedagogiczna

  • indywidualne zajęcia o charakterze kompensacyjnym oraz terapia ręki – prowadzone są przez Panią Natalię Tomczak

Więcej na temat kwalifikacji i doświadczenia terapeuty można przeczytać w zakładce „Zespół”.