Psychoterapia rodzinna, terapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży odbywa się po konsultacji z rodzicami. Czas trwania jednej sesji oraz częstotliwość spotkań są uzgadniane indywidualnie w zależności od wieku dziecka, rodzaju trudności z jaką zgłasza się klient i innych dodatkowych czynników. Zazwyczaj spotkania odbywają się w tygodniowych lub dwutygodniowych odstępach czasu i trwają od 45 do 50 minut.

 

Terapia rodzinna

Psycholog, terapeuta pracuje z rodzinami zgłaszającymi się m. in. z:

    • problemami wychowawczymi
    • trudnościami emocjonalnymi, konfliktami, objawami psychosomatycznymi mającymi wpływ na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego
    • problemami w rodzinie związanymi z uzależnieniem lub chorobą jednego z członków rodziny

Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie. Czas trwania sesji terapeutycznej to 60 minut.