Psychoterapia rodzinna, dzieci i młodzieży;

Psychoterapia dzieci i młodzieży odbywa się po konsultacji z rodzicami. Czas trwania jednej sesji oraz częstotliwość spotkań są uzgadniane indywidualnie w zależności od wieku dziecka, rodzaju trudności z jaką zgłasza się klient i innych dodatkowych czynników. Zazwyczaj spotkania odbywają się w tygodniowych lub dwutygodniowych odstępach czasu i trwają od 45 do 50 minut. Spotkania online lub w Gabinetach Lekarskich Medicor w Kościanie.

Terapia rodzinna.

Terapeuta pracuje z rodzinami zgłaszającymi się m. in. z:

    • problemami wychowawczymi
    • trudnościami emocjonalnymi, konfliktami, objawami psychosomatycznymi mającymi wpływ na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego
    • problemami w rodzinie związanymi z uzależnieniem lub chorobą jednego z członków rodziny

Spotkania odbywają się 2-3 razy w miesiącu. Czas trwania sesji terapeutycznej to 60 minut.