Kwalifikacje, szkolenia

szkolenia w wielkopolskim towarzystwie terapii systemowej:

 • Curriculum – Systemowo – integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę – Pedagogika traumy, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – aktualnie
 • Seminaria superwizyjne/ 2009 – aktualnie
 • Warsztat szkoleniowy „GRUNT TO KORZENIE“ Gra Generation Code® dla celów diagnostycznych i terapii rodzinnej – warsztat/ 2022
 • Superwizja szkoleniowa – superwizja u siebie samego – warsztat 2017
 • Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji – warsztat /2015
 •  Praca z traumą w ujęciu narracyjnym – warsztat / 2014
 •  Terapia lęku w ujęciu systemowym – warsztat / 2012
 • Systemowy coaching dla rodziców – warsztat/ 2011
 • Rodzina – korzenie i siła, praca z genogramem – doświadczenia własne/ 2010
 • Świat moich uczuć – doświadczenia własne/ 2010
 • Spadek – praca z zasobami rodziny pochodzenia – doświadczenia własne/ 2010
 • Suknia biała – suknia czarna, czyli co nieco z życia kobiet – doświadczenia własne/ 2010
 • Bez wczoraj nie byłoby jutra – praca z genogramem – doświadczenia własne/ 2009
 • Historie mojego życia – doświadczenia własne/ 2009
 • Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (KZ01/2007)
 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej/2004-2005
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja/ 2000
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie: pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna/2003
 • Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna/ 2017-2022
 • Fundacja Dziecko w Centrum: Specjalistyczne szkolenie z zakresu krzywdzenia emocjonalnego, fizycznego
  i seksualnego małych dzieci/ 2013
 • ODN w Kaliszu, warsztaty: Szkoła dla rodziców i wychowawców/ 2002
 • szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. w Fundacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „WYBÓR” w Poznaniu: „Rodzina dysfunkcyjna”; Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA: „Jak pracować z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” cz. I i II i inne

zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy